Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové (ORG 130220) / 2021

Název:
Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové (130220)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 450 000 Kč Pokles 600 000 Kč 499 004 Kč 83 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 450 000 Kč Pokles 600 000 Kč 499 004 Kč 83 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 1 450 000 Kč Pokles 600 000 Kč 499 004 Kč 83 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 450 000 Kč Pokles 600 000 Kč 499 004 Kč 83 %
818 818 1 450 000 Kč Pokles 600 000 Kč 499 004 Kč 83 %
Celkem 1 450 000 Kč Pokles 600 000 Kč 499 004 Kč 83 %