Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 (ORG 130219) / 2021

Název:
Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 (130219)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 3 500 000 Kč Navýšení 4 000 400 Kč 3 985 990 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 3 500 000 Kč Navýšení 4 000 400 Kč 3 985 990 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 3 500 000 Kč Navýšení 4 000 400 Kč 3 985 990 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 3 500 000 Kč Navýšení 4 000 400 Kč 3 985 990 Kč 100 %
818 818 3 500 000 Kč Navýšení 4 000 400 Kč 3 985 990 Kč 100 %
Celkem 3 500 000 Kč Navýšení 4 000 400 Kč 3 985 990 Kč 100 %