Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem (ORG 130216) / 2021

Název:
Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem (130216)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
318 318 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %