Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 (ORG 130213) / 2021

Název:
PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 (130213)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 600 000 Kč Pokles 110 000 Kč 107 690 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 1 600 000 Kč Pokles 110 000 Kč 107 690 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 1 600 000 Kč Pokles 110 000 Kč 107 690 Kč 98 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 600 000 Kč Pokles 110 000 Kč 107 690 Kč 98 %
918 918 1 600 000 Kč Pokles 110 000 Kč 107 690 Kč 98 %
Celkem 1 600 000 Kč Pokles 110 000 Kč 107 690 Kč 98 %