Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu (ORG 130206) / 2021

Název:
Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu (130206)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 2 000 000 Kč Pokles 13 400 Kč 13 310 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 2 000 000 Kč Pokles 13 400 Kč 13 310 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 2 000 000 Kč Pokles 13 400 Kč 13 310 Kč 99 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000 Kč Pokles 13 400 Kč 13 310 Kč 99 %
918 918 2 000 000 Kč Pokles 13 400 Kč 13 310 Kč 99 %
Celkem 2 000 000 Kč Pokles 13 400 Kč 13 310 Kč 99 %