Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance (ORG 130197) / 2021

Název:
Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance (130197)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 000 000 Kč Navýšení 4 166 700 Kč 342 895 Kč 8 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 4 000 000 Kč Navýšení 4 166 700 Kč 342 895 Kč 8 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 4 000 000 Kč Navýšení 4 166 700 Kč 342 895 Kč 8 %
6121 Budovy, haly a stavby 4 000 000 Kč Navýšení 4 166 700 Kč 342 895 Kč 8 %
518 518 4 000 000 Kč Navýšení 4 166 700 Kč 342 895 Kč 8 %
Celkem 4 000 000 Kč Navýšení 4 166 700 Kč 342 895 Kč 8 %