Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (ORG 130186) / 2021

Název:
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 5 000 000 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 000 000 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 5 000 000 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %
813 813 0 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %
818 818 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 5 000 000 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130186 ( Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
GRIMAX s.r.o.ARES 2 113 065,64 Kč
360000140 21.04.2021 455 176,21 Kč
950000017 07.06.2021 455 176,21 Kč
950000017 07.06.2021 -455 176,21 Kč
360000033 07.07.2021 353 700,90 Kč
360000032 06.09.2021 226 095,75 Kč
360000059 05.10.2021 229 446,85 Kč
360000037 06.10.2021 98 146,75 Kč
360000568 22.12.2021 277 487,04 Kč
360000536 22.12.2021 41 838,04 Kč
360000764 30.12.2021 165 141,15 Kč
360000763 30.12.2021 266 032,95 Kč
Kozák stavební s.r.o.ARES 1 392 446,34 Kč
950000031 10.02.2021 123 089,10 Kč
950000033 10.02.2021 137 427,42 Kč
950000032 10.02.2021 138 638,25 Kč
360000150 15.03.2021 426 567,66 Kč
360000149 15.03.2021 310 718,04 Kč
360000151 15.03.2021 256 005,87 Kč
950000005 07.06.2021 -138 638,25 Kč
950000007 07.06.2021 -256 005,87 Kč
950000018 07.06.2021 -310 718,04 Kč
950000004 07.06.2021 123 089,10 Kč
950000006 07.06.2021 137 427,42 Kč
950000010 07.06.2021 426 567,66 Kč
950000006 07.06.2021 -137 427,42 Kč
950000010 07.06.2021 -426 567,66 Kč
950000004 07.06.2021 -123 089,10 Kč
950000005 07.06.2021 138 638,25 Kč
950000007 07.06.2021 256 005,87 Kč
950000018 07.06.2021 310 718,04 Kč
DF Servis, s.r.o.ARES 1 373 503,62 Kč
950000028 10.02.2021 124 265,40 Kč
360000107 10.03.2021 172 230,61 Kč
360000037 07.04.2021 23 457,42 Kč
360000224 28.04.2021 446 561,13 Kč
360000261 26.05.2021 101 159,73 Kč
950000003 07.06.2021 124 265,40 Kč
950000009 07.06.2021 -172 230,61 Kč
950000016 07.06.2021 -446 561,13 Kč
950000003 07.06.2021 124 265,40 Kč
950000003 07.06.2021 124 265,40 Kč
950000013 07.06.2021 23 457,42 Kč
950000025 07.06.2021 101 159,73 Kč
950000003 07.06.2021 -124 265,40 Kč
950000013 07.06.2021 -23 457,42 Kč
950000025 07.06.2021 -101 159,73 Kč
950000003 07.06.2021 -124 265,40 Kč
950000003 07.06.2021 -124 265,40 Kč
950000009 07.06.2021 172 230,61 Kč
950000016 07.06.2021 446 561,13 Kč
360000209 22.06.2021 31 616,08 Kč
360000026 07.07.2021 474 213,25 Kč
950000057 31.07.2021 474 213,25 Kč
950000057 31.07.2021 -474 213,25 Kč
TRUSTAV s.r.o.ARES 1 125 863,80 Kč
360000243 26.02.2021 6 605,60 Kč
360000236 24.03.2021 32 543,85 Kč
360000235 24.03.2021 148 249,95 Kč
360000186 26.04.2021 2 975,05 Kč
360000185 26.04.2021 929,20 Kč
360000207 27.05.2021 189 567,15 Kč
360000206 27.05.2021 302 540,85 Kč
950000011 07.06.2021 148 249,95 Kč
950000014 07.06.2021 929,20 Kč
950000020 07.06.2021 302 540,85 Kč
950000011 07.06.2021 -148 249,95 Kč
950000014 07.06.2021 -929,20 Kč
950000020 07.06.2021 -302 540,85 Kč
950000008 07.06.2021 6 605,60 Kč
950000012 07.06.2021 32 543,85 Kč
950000015 07.06.2021 2 975,05 Kč
950000022 07.06.2021 189 567,15 Kč
950000008 07.06.2021 -6 605,60 Kč
950000012 07.06.2021 -32 543,85 Kč
950000015 07.06.2021 -2 975,05 Kč
950000022 07.06.2021 -189 567,15 Kč
360000275 25.06.2021 70 468,55 Kč
360000274 25.06.2021 92 607,20 Kč
360000240 27.07.2021 182 861,50 Kč
360000769 31.12.2021 96 514,90 Kč
Vladimír Karban - MTLARES 280 061,76 Kč
360000537 22.12.2021 280 061,76 Kč
PMA, s.r.o.ARES 188 038,80 Kč
360000766 31.12.2021 69 172,50 Kč
360000767 31.12.2021 118 866,30 Kč
AVK STAV s.r.o.ARES 84 828,60 Kč
360000768 31.12.2021 84 828,60 Kč
WALCO CZ spol. s r.o.ARES 19 920,29 Kč
360000160 23.04.2021 15 271,64 Kč
360000161 23.04.2021 4 648,65 Kč
950000021 07.06.2021 -15 271,64 Kč
950000019 07.06.2021 4 648,65 Kč
950000019 07.06.2021 -4 648,65 Kč
950000021 07.06.2021 15 271,64 Kč
TP ingestav s.r.o.ARES 6 008,75 Kč
360000243 25.05.2021 6 008,75 Kč
950000023 07.06.2021 6 008,75 Kč
950000023 07.06.2021 -6 008,75 Kč
KERT s.r.o.ARES 991,03 Kč
360000020 02.06.2021 991,03 Kč
950000024 07.06.2021 991,03 Kč
950000024 07.06.2021 -991,03 Kč
ISPD s.r.o.ARES 0,00 Kč
950000030 10.02.2021 20 566,91 Kč
950000086 24.03.2021 -20 566,91 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 6 584 728,63 Kč