Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (ORG 130186) / 2021

Název:
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 5 000 000 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 000 000 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 5 000 000 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %
813 813 0 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %
818 818 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 5 000 000 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %