Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Poštovka DPS (ORG 130178) / 2021

Název:
Poštovka DPS (130178)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %
Celkem 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130178 (Poštovka DPS), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
FETTERS management, s.r.o.ARES 917 990,72 Kč
360000083 09.06.2021 158 056,25 Kč
360000075 09.07.2021 117 593,85 Kč
360000149 13.08.2021 127 709,45 Kč
360000048 07.09.2021 229 497,68 Kč
360000274 20.09.2021 102 420,45 Kč
360000115 10.11.2021 114 432,73 Kč
360000149 10.12.2021 57 532,48 Kč
360000692 27.12.2021 10 747,83 Kč
UNIT architekti s.r.o.ARES 540 370,00 Kč
360000289 31.05.2021 96 800,00 Kč
360000283 28.06.2021 302 000,00 Kč
360000160 19.07.2021 116 160,00 Kč
360000336 24.09.2021 25 410,00 Kč
symbio studio s.r.o.ARES 54 450,00 Kč
360000102 11.08.2021 54 450,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 512 810,72 Kč