Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Poštovka DPS (ORG 130178) / 2021

Název:
Poštovka DPS (130178)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %
Celkem 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %