Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 (ORG 130151) / 2021

Název:
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 (130151)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 200 000 Kč Pokles 838 000 Kč 837 511 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 200 000 Kč Pokles 838 000 Kč 837 511 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 1 200 000 Kč Pokles 838 000 Kč 837 511 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 200 000 Kč Pokles 838 000 Kč 837 511 Kč 100 %
818 818 1 200 000 Kč Pokles 838 000 Kč 837 511 Kč 100 %
Celkem 1 200 000 Kč Pokles 838 000 Kč 837 511 Kč 100 %