Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken (ORG 130134) / 2021

Název:
Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken (130134)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -