Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Stavební úpravy komunikace Na Pomezí (ORG 130133) / 2021

Název:
Stavební úpravy komunikace Na Pomezí (130133)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
318 318 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130133 ( Stavební úpravy komunikace Na Pomezí), Paragraf 2212 (Silnice), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč