Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád (ORG 130103) / 2021

Název:
MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád (130103)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč - - - -
výdaje 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %
6121 Budovy, haly a stavby 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %
418 418 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %
Celkem 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130103 ( MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken...), Paragraf 3111 (Předškolní zařízení), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
FETTERS management, s.r.o.ARES 283 140,00 Kč
360000057 08.06.2021 117 370,00 Kč
360000059 08.06.2021 46 585,00 Kč
360000058 08.06.2021 119 185,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 283 140,00 Kč