Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád (ORG 130103) / 2021

Název:
MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád (130103)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč - - - -
výdaje 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %
6121 Budovy, haly a stavby 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %
418 418 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %
Celkem 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %