Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 (ORG 130075) / 2021

Název:
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 (130075)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 5 500 000 Kč Navýšení 11 389 000 Kč 11 284 882 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 5 500 000 Kč Navýšení 11 389 000 Kč 11 284 882 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 5 500 000 Kč Navýšení 11 389 000 Kč 11 284 882 Kč 99 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 500 000 Kč Navýšení 11 389 000 Kč 11 284 882 Kč 99 %
918 918 5 500 000 Kč Navýšení 11 389 000 Kč 11 284 882 Kč 99 %
Celkem 5 500 000 Kč Navýšení 11 389 000 Kč 11 284 882 Kč 99 %