Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (ORG 130000) / 2021

Název:
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 17 840 000 Kč Pokles 17 830 000 Kč 7 577 223 Kč 42 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 3 002 000 Kč Pokles 2 972 000 Kč 710 216 Kč 24 %
Doprava 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
Veřejná správa 14 638 000 Kč 14 638 000 Kč 6 861 005 Kč 47 %
Všeobecná pokladní správa 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
813 813 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
3612 Bytové hospodářství 2 000 Kč Navýšení 124 300 Kč 122 101 Kč 98 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 434 Kč 96 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 434 Kč 96 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 400 Kč 336 Kč 84 %
813 813 0 Kč Navýšení 400 Kč 336 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 120 400 Kč 120 331 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 120 400 Kč 120 331 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 1 750 000 Kč Pokles 1 535 400 Kč 67 150 Kč 4 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000 Kč Pokles 38 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 50 000 Kč Pokles 38 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000 Kč Pokles 517 400 Kč 25 828 Kč 5 %
813 813 700 000 Kč Pokles 517 400 Kč 25 828 Kč 5 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000 Kč Pokles 980 000 Kč 41 322 Kč 4 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 980 000 Kč 41 322 Kč 4 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 1 250 000 Kč Navýšení 1 310 300 Kč 519 781 Kč 40 %
5164 Nájemné 245 000 Kč 245 000 Kč 241 831 Kč 99 %
113 113 245 000 Kč 245 000 Kč 241 831 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 145 951 Kč 29 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 145 951 Kč 29 %
5171 Opravy a udržování 500 000 Kč 500 000 Kč 79 255 Kč 16 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 79 255 Kč 16 %
5361 Nákup kolků 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 60 300 Kč 52 744 Kč 87 %
113 113 0 Kč Navýšení 60 300 Kč 52 744 Kč 87 %
6171 Činnost místní správy 14 638 000 Kč 14 638 000 Kč 6 861 005 Kč 47 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 160 000 Kč 160 000 Kč 81 973 Kč 51 %
913 913 160 000 Kč 160 000 Kč 81 973 Kč 51 %
5151 Studená voda 11 000 Kč Navýšení 17 000 Kč 7 623 Kč 45 %
913 913 11 000 Kč Navýšení 17 000 Kč 7 623 Kč 45 %
5152 Teplo 140 000 Kč 140 000 Kč 64 548 Kč 46 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 64 548 Kč 46 %
5154 Elektrická energie 2 000 Kč 2 000 Kč 921 Kč 46 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 921 Kč 46 %
5157 Teplá voda 25 000 Kč Navýšení 45 000 Kč 30 694 Kč 68 %
913 913 25 000 Kč Navýšení 45 000 Kč 30 694 Kč 68 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 300 000 Kč Pokles 1 274 000 Kč 600 935 Kč 47 %
913 913 1 300 000 Kč Pokles 1 274 000 Kč 600 935 Kč 47 %
5171 Opravy a udržování 13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 6 074 312 Kč 47 %
913 913 13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 6 074 312 Kč 47 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 17 840 000 Kč Pokles 17 830 000 Kč 7 577 223 Kč 42 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130000 (Bydlení, komunální služby, územní rozvoj), Paragraf 3699 (Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Maxová MichaelaARES 68 200,00 Kč
360000119 12.03.2021 68 200,00 Kč
Ing. Milan KoubaARES 19 965,00 Kč
360000311 30.07.2021 19 965,00 Kč
CENTRA a.sARES 17 081,57 Kč
360000101 10.11.2021 17 081,57 Kč
Robert KohoutARES 13 673,00 Kč
360000309 23.09.2021 13 673,00 Kč
Kolektory Praha, a.s.ARES 11 499,84 Kč
360000244 26.02.2021 2 874,96 Kč
360000036 04.06.2021 2 874,96 Kč
360000263 27.08.2021 2 874,96 Kč
360000378 26.11.2021 2 874,96 Kč
Stau.V.B. s.r.o.ARES 10 285,00 Kč
360000101 11.05.2021 10 285,00 Kč
SADOVNICTVÍ HARVÁNEK A SPOL, a.s.ARES 5 246,92 Kč
360000100 11.05.2021 2 623,46 Kč
360000205 11.11.2021 2 623,46 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 145 951,33 Kč