Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (ORG 130000) / 2021

Název:
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 17 840 000 Kč 17 840 000 Kč 1 826 525 Kč 10 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 3 002 000 Kč Pokles 2 982 000 Kč 465 072 Kč 16 %
Doprava 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
Veřejná správa 14 638 000 Kč 14 638 000 Kč 1 355 451 Kč 9 %
Všeobecná pokladní správa 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
813 813 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
3612 Bytové hospodářství 2 000 Kč Navýšení 124 300 Kč 0 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 400 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 400 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 120 400 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 120 400 Kč 0 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 1 750 000 Kč Pokles 1 545 400 Kč 67 150 Kč 4 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000 Kč Pokles 48 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 50 000 Kč Pokles 48 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000 Kč Pokles 517 400 Kč 25 828 Kč 5 %
813 813 700 000 Kč Pokles 517 400 Kč 25 828 Kč 5 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000 Kč Pokles 980 000 Kč 41 322 Kč 4 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 980 000 Kč 41 322 Kč 4 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 1 250 000 Kč Navýšení 1 310 300 Kč 396 738 Kč 30 %
5164 Nájemné 245 000 Kč 245 000 Kč 241 831 Kč 99 %
113 113 245 000 Kč 245 000 Kč 241 831 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 109 698 Kč 22 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 109 698 Kč 22 %
5171 Opravy a udržování 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 60 300 Kč 45 209 Kč 75 %
113 113 0 Kč Navýšení 60 300 Kč 45 209 Kč 75 %
6171 Činnost místní správy 14 638 000 Kč 14 638 000 Kč 1 355 451 Kč 9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 160 000 Kč 160 000 Kč 58 077 Kč 36 %
913 913 160 000 Kč 160 000 Kč 58 077 Kč 36 %
5151 Studená voda 11 000 Kč 11 000 Kč 1 098 Kč 10 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 1 098 Kč 10 %
5152 Teplo 140 000 Kč 140 000 Kč -17 502 Kč -13 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč -17 502 Kč -13 %
5154 Elektrická energie 2 000 Kč 2 000 Kč 237 Kč 12 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 237 Kč 12 %
5157 Teplá voda 25 000 Kč 25 000 Kč 16 057 Kč 64 %
913 913 25 000 Kč 25 000 Kč 16 057 Kč 64 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 159 625 Kč 12 %
913 913 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 159 625 Kč 12 %
5171 Opravy a udržování 13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 1 137 858 Kč 9 %
913 913 13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 1 137 858 Kč 9 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 17 840 000 Kč 17 840 000 Kč 1 826 525 Kč 10 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130000 (Bydlení, komunální služby, územní rozvoj), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Stau.V.B. s.r.o.ARES 22 152,68 Kč
360000129 19.04.2021 22 152,68 Kč
DEROS s.r.o.ARES 13 781,90 Kč
360000238 25.05.2021 13 781,90 Kč
DF Servis, s.r.o.ARES 5 386,92 Kč
360000133 29.01.2021 5 386,92 Kč
950000050 19.02.2021 5 386,92 Kč
950000050 19.02.2021 -5 386,92 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 41 321,50 Kč