Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (ORG 130000) / 2021

Název:
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 17 840 000 Kč Pokles 17 830 000 Kč 6 608 095 Kč 37 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 3 002 000 Kč Pokles 2 972 000 Kč 699 806 Kč 24 %
Doprava 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
Veřejná správa 14 638 000 Kč 14 638 000 Kč 5 902 287 Kč 40 %
Všeobecná pokladní správa 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 1 000 000 Kč Pokles 980 000 Kč 41 322 Kč 4 %
5171 Opravy a udržování 1 000 000 Kč Pokles 980 000 Kč 41 322 Kč 4 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 980 000 Kč 41 322 Kč 4 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 500 000 Kč 500 000 Kč 79 255 Kč 16 %
5171 Opravy a udržování 500 000 Kč 500 000 Kč 79 255 Kč 16 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 79 255 Kč 16 %
6171 Činnost místní správy 13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 5 471 024 Kč 42 %
5171 Opravy a udržování 13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 5 471 024 Kč 42 %
913 913 13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 5 471 024 Kč 42 %
Celkem 14 500 000 Kč Pokles 14 480 000 Kč 5 591 600 Kč 39 %