Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu (ORG 100009) / 2021

Název:
FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu (100009)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -