Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Kancelář městské části (ORG 100000) / 2021

Název:
Odbor Kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 10 580 000 Kč Navýšení 12 229 200 Kč 3 273 827 Kč 27 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 6 430 000 Kč Pokles 6 350 000 Kč 829 273 Kč 13 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 90 000 Kč 90 000 Kč 6 548 Kč 7 %
Civilní připravenost na krizové stavy 2 290 000 Kč Navýšení 4 163 700 Kč 1 762 132 Kč 42 %
Veřejná správa 1 520 000 Kč Pokles 1 375 500 Kč 496 373 Kč 36 %
Všeobecná pokladní správa 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 90 000 Kč 90 000 Kč 6 548 Kč 7 %
5151 Studená voda 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5153 Plyn 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
5154 Elektrická energie 20 000 Kč 20 000 Kč 4 048 Kč 20 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 4 048 Kč 20 %
5169 Nákup ostatních služeb 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 2 290 000 Kč Navýšení 4 163 700 Kč 1 762 132 Kč 42 %
5132 Ochranné pomůcky 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 800 000 Kč Navýšení 1 933 700 Kč 1 133 625 Kč 59 %
710 710 800 000 Kč Navýšení 1 933 700 Kč 1 133 625 Kč 59 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000 Kč Navýšení 1 180 000 Kč 578 138 Kč 49 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 1 180 000 Kč 578 138 Kč 49 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 000 Kč Pokles 360 000 Kč 50 369 Kč 14 %
710 710 500 000 Kč Pokles 360 000 Kč 50 369 Kč 14 %
5169 Nákup ostatních služeb 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5903 Rezerva na krizová opatření 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 430 000 Kč Pokles 6 350 000 Kč 829 273 Kč 13 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 48 400 Kč 7 %
710 710 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 48 400 Kč 7 %
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000 Kč 120 000 Kč 6 750 Kč 6 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 6 750 Kč 6 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 710 000 Kč 3 710 000 Kč 717 623 Kč 19 %
710 710 3 710 000 Kč 3 710 000 Kč 717 623 Kč 19 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 56 500 Kč 8 %
710 710 700 000 Kč 700 000 Kč 56 500 Kč 8 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 406 173 Kč 35 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 406 173 Kč 37 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 406 173 Kč 37 %
6171 Činnost místní správy 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
910 910 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
5163 Služby peněžních ústavů 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
Celkem 10 580 000 Kč Navýšení 12 229 200 Kč 3 273 827 Kč 27 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (Odbor Kancelář městské části), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5499 (Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Jan Jelínek 6 000,00 Kč
360000115 27.01.2021 6 000,00 Kč
Ing. Volínová Kateřina MBA. 5 600,00 Kč
360000064 20.01.2021 5 600,00 Kč
Bělaška Michael 5 600,00 Kč
360000018 08.01.2021 5 600,00 Kč
Mgr. Suchel Jakub 5 400,00 Kč
360000011 08.01.2021 5 400,00 Kč
PhDr. Boubín Jiří 5 400,00 Kč
360000016 08.01.2021 5 400,00 Kč
Poloni Jana 5 400,00 Kč
360000014 08.01.2021 5 400,00 Kč
Ing. Sychra Jan 4 200,00 Kč
360000122 29.01.2021 4 200,00 Kč
Vacek Lukáš 4 200,00 Kč
360000047 15.01.2021 4 200,00 Kč
Bovinová Katherine Mikel 4 200,00 Kč
360000065 20.01.2021 4 200,00 Kč
Stupková Michala 3 000,00 Kč
360000013 08.01.2021 3 000,00 Kč
Ing. Kunst Tomáš 3 000,00 Kč
360000063 20.01.2021 3 000,00 Kč
Süss Michael 3 000,00 Kč
360000012 08.01.2021 3 000,00 Kč
Mgr. Kopečný Tomáš 3 000,00 Kč
360000017 08.01.2021 3 000,00 Kč
Ing. Malík Petr 2 100,00 Kč
360000046 15.01.2021 2 100,00 Kč
Hron Tomáš 1 800,00 Kč
360000048 15.01.2021 1 800,00 Kč
Ing. Karel Filip 1 800,00 Kč
360000114 27.01.2021 1 800,00 Kč
Ing. Nechvátal David 1 800,00 Kč
360000121 29.01.2021 1 800,00 Kč
Finardi Savina 1 800,00 Kč
360000049 15.01.2021 1 800,00 Kč
JUDr. Tomáš CapoušekARES 600,00 Kč
360000015 08.01.2021 600,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 22 300,00 Kč
Celkem 90 200,00 Kč