Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Kancelář městské části (ORG 100000) / 2021

Název:
Odbor Kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 10 580 000 Kč Navýšení 12 229 200 Kč 3 795 353 Kč 31 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 6 430 000 Kč Pokles 6 350 000 Kč 1 228 971 Kč 19 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 90 000 Kč 90 000 Kč 8 868 Kč 10 %
Civilní připravenost na krizové stavy 2 290 000 Kč Navýšení 4 163 700 Kč 1 827 365 Kč 44 %
Veřejná správa 1 520 000 Kč Pokles 1 375 500 Kč 550 648 Kč 40 %
Všeobecná pokladní správa 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 90 000 Kč 90 000 Kč 8 868 Kč 10 %
5151 Studená voda 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5153 Plyn 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
5154 Elektrická energie 20 000 Kč 20 000 Kč 6 368 Kč 32 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 6 368 Kč 32 %
5169 Nákup ostatních služeb 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 2 290 000 Kč Navýšení 4 163 700 Kč 1 827 365 Kč 44 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 800 000 Kč Navýšení 1 933 700 Kč 1 133 625 Kč 59 %
710 710 800 000 Kč Navýšení 1 933 700 Kč 1 133 625 Kč 59 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000 Kč Navýšení 1 180 000 Kč 578 138 Kč 49 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 1 180 000 Kč 578 138 Kč 49 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 000 Kč Pokles 460 000 Kč 115 602 Kč 25 %
710 710 500 000 Kč Pokles 460 000 Kč 115 602 Kč 25 %
5169 Nákup ostatních služeb 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5903 Rezerva na krizová opatření 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 430 000 Kč Pokles 6 350 000 Kč 1 228 971 Kč 19 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 48 400 Kč 7 %
710 710 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 48 400 Kč 7 %
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000 Kč 120 000 Kč 7 500 Kč 6 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 7 500 Kč 6 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 710 000 Kč 3 710 000 Kč 1 116 571 Kč 30 %
710 710 3 710 000 Kč 3 710 000 Kč 1 116 571 Kč 30 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 56 500 Kč 8 %
710 710 700 000 Kč 700 000 Kč 56 500 Kč 8 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 460 448 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 460 448 Kč 42 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 460 448 Kč 42 %
6171 Činnost místní správy 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
910 910 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
5163 Služby peněžních ústavů 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
Celkem 10 580 000 Kč Navýšení 12 229 200 Kč 3 795 353 Kč 31 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (Odbor Kancelář městské části), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Affect, s.r.o.ARES 596 530,01 Kč
360000163 16.03.2021 97 199,30 Kč
950000115 31.03.2021 97 199,30 Kč
950000115 31.03.2021 -97 199,30 Kč
360000097 15.04.2021 103 603,23 Kč
950000056 30.04.2021 -103 603,23 Kč
950000056 30.04.2021 103 603,23 Kč
360000175 19.05.2021 90 356,75 Kč
360000147 16.06.2021 98 339,73 Kč
360000200 15.07.2021 116 849,70 Kč
360000160 17.08.2021 90 181,30 Kč
Energobest s.r.o.ARES 324 280,00 Kč
360000143 12.03.2021 165 770,00 Kč
360000132 14.06.2021 15 730,00 Kč
360000004 01.09.2021 142 780,00 Kč
CENTR GROUP, a.s.ARES 146 624,00 Kč
360000096 27.01.2021 50 150,00 Kč
950000049 17.02.2021 50 150,00 Kč
950000049 17.02.2021 -50 150,00 Kč
360000204 24.02.2021 13 397,00 Kč
360000203 24.02.2021 83 077,00 Kč
950000114 31.03.2021 13 397,00 Kč
950000114 31.03.2021 -13 397,00 Kč
950000113 31.03.2021 83 077,00 Kč
950000113 31.03.2021 -83 077,00 Kč
ALTRON, a.s.ARES 29 705,50 Kč
360000007 01.09.2021 29 705,50 Kč
Hlavík MiroslavARES 7 000,00 Kč
360000105 13.07.2021 7 000,00 Kč
BREMA spol. s r.o.ARES 6 921,20 Kč
360000128 14.07.2021 6 921,20 Kč
CENTRA a.s.ARES 5 510,34 Kč
360000221 24.08.2021 5 510,34 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 116 571,05 Kč