Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Kancelář městské části (ORG 100000) / 2021

Název:
Odbor Kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 10 580 000 Kč Navýšení 12 450 100 Kč 4 315 568 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 6 430 000 Kč Pokles 6 350 000 Kč 1 496 312 Kč 24 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 90 000 Kč 90 000 Kč 8 868 Kč 10 %
Civilní připravenost na krizové stavy 2 290 000 Kč Navýšení 4 384 600 Kč 1 948 915 Kč 44 %
Veřejná správa 1 520 000 Kč Pokles 1 375 500 Kč 681 971 Kč 50 %
Všeobecná pokladní správa 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 90 000 Kč 90 000 Kč 8 868 Kč 10 %
5151 Studená voda 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5153 Plyn 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
5154 Elektrická energie 20 000 Kč 20 000 Kč 6 368 Kč 32 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 6 368 Kč 32 %
5169 Nákup ostatních služeb 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 2 290 000 Kč Navýšení 4 384 600 Kč 1 948 915 Kč 44 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 800 000 Kč Navýšení 2 154 600 Kč 1 232 525 Kč 57 %
710 710 800 000 Kč Navýšení 2 154 600 Kč 1 232 525 Kč 57 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000 Kč Navýšení 1 180 000 Kč 578 138 Kč 49 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 1 180 000 Kč 578 138 Kč 49 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 000 Kč Pokles 460 000 Kč 138 252 Kč 30 %
710 710 500 000 Kč Pokles 460 000 Kč 138 252 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5903 Rezerva na krizová opatření 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 430 000 Kč Pokles 6 350 000 Kč 1 496 312 Kč 24 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 160 000 Kč Navýšení 171 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 160 000 Kč Navýšení 171 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 48 400 Kč 7 %
710 710 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 48 400 Kč 7 %
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000 Kč 120 000 Kč 8 250 Kč 7 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 8 250 Kč 7 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 710 000 Kč Pokles 3 699 000 Kč 1 362 229 Kč 37 %
710 710 3 710 000 Kč Pokles 3 699 000 Kč 1 362 229 Kč 37 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 77 433 Kč 11 %
710 710 700 000 Kč 700 000 Kč 77 433 Kč 11 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 591 771 Kč 51 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 591 771 Kč 54 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 591 771 Kč 54 %
6171 Činnost místní správy 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
910 910 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
5163 Služby peněžních ústavů 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
Celkem 10 580 000 Kč Navýšení 12 450 100 Kč 4 315 568 Kč 35 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (Odbor Kancelář městské části), Paragraf 5213 (Krizová opatření), Položka 5903 (Rezerva na krizová opatření)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč