Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Kancelář městské části (ORG 100000) / 2021

Název:
Odbor Kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 10 580 000 Kč Pokles 10 334 000 Kč 6 096 407 Kč 59 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 6 430 000 Kč Pokles 5 090 000 Kč 2 281 873 Kč 45 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 90 000 Kč 90 000 Kč 39 042 Kč 43 %
Civilní připravenost na krizové stavy 2 290 000 Kč Navýšení 3 544 600 Kč 2 629 580 Kč 74 %
Veřejná správa 1 520 000 Kč Pokles 1 359 400 Kč 966 411 Kč 71 %
Všeobecná pokladní správa 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 90 000 Kč 90 000 Kč 39 042 Kč 43 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 27 854 Kč 93 %
110 110 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 27 854 Kč 93 %
5151 Studená voda 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5153 Plyn 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
5154 Elektrická energie 20 000 Kč 20 000 Kč 8 688 Kč 43 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 8 688 Kč 43 %
5169 Nákup ostatních služeb 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
110 110 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5213 Krizová opatření 2 290 000 Kč Navýšení 3 544 600 Kč 2 629 580 Kč 74 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 800 000 Kč Navýšení 1 582 100 Kč 1 573 910 Kč 99 %
710 710 800 000 Kč Navýšení 1 582 100 Kč 1 573 910 Kč 99 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000 Kč Navýšení 1 212 500 Kč 910 164 Kč 75 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 1 212 500 Kč 910 164 Kč 75 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 000 Kč Pokles 160 000 Kč 145 506 Kč 91 %
710 710 500 000 Kč Pokles 160 000 Kč 145 506 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5903 Rezerva na krizová opatření 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 430 000 Kč Pokles 5 090 000 Kč 2 281 873 Kč 45 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 560 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 560 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 120 000 Kč Pokles 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 120 000 Kč Pokles 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 160 000 Kč Navýšení 171 000 Kč 171 000 Kč 100 %
710 710 160 000 Kč Navýšení 171 000 Kč 171 000 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 880 000 Kč Pokles 100 000 Kč 48 400 Kč 48 %
710 710 880 000 Kč Pokles 100 000 Kč 48 400 Kč 48 %
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000 Kč 120 000 Kč 8 250 Kč 7 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 8 250 Kč 7 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 199 650 Kč 100 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 199 650 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 710 000 Kč Pokles 3 699 000 Kč 1 679 657 Kč 45 %
710 710 3 710 000 Kč Pokles 3 699 000 Kč 1 679 657 Kč 45 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 174 916 Kč 25 %
710 710 700 000 Kč 700 000 Kč 174 916 Kč 25 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 150 000 Kč Pokles 1 133 900 Kč 876 211 Kč 77 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč Pokles 33 900 Kč 29 640 Kč 87 %
910 910 50 000 Kč Pokles 33 900 Kč 29 640 Kč 87 %
5175 Pohoštění 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 846 571 Kč 77 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 846 571 Kč 77 %
6171 Činnost místní správy 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
910 910 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
5163 Služby peněžních ústavů 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
Celkem 10 580 000 Kč Pokles 10 334 000 Kč 6 096 407 Kč 59 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (Odbor Kancelář městské části), Paragraf 5213 (Krizová opatření), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
PIONÝRů spol. s r.o.ARES 37 500,00 Kč
360000019 02.08.2021 37 500,00 Kč
GD Sys s.r.o.ARES 32 068,63 Kč
360000096 15.04.2021 15 323,44 Kč
360000101 07.10.2021 16 745,19 Kč
Luczy s.r.o.ARES 30 495,63 Kč
360000231 26.02.2021 30 495,63 Kč
950000015 13.04.2021 30 495,63 Kč
950000015 13.04.2021 -30 495,63 Kč
Prema Invest s.r.o.ARES 27 733,00 Kč
360000193 19.08.2021 27 733,00 Kč
Alza.cz a.s.ARES 7 254,00 Kč
950000003 02.12.2021 7 254,00 Kč
LAVON trade s.r.o.ARES 5 904,80 Kč
360000165 18.10.2021 5 904,80 Kč
AB-STORE s.r.o.\nARES 4 550,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 145 506,06 Kč