Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Kancelář městské části (ORG 100000) / 2021

Název:
Odbor Kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 10 580 000 Kč Navýšení 12 910 100 Kč 5 243 397 Kč 41 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 6 430 000 Kč Pokles 6 350 000 Kč 1 768 487 Kč 28 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 90 000 Kč 90 000 Kč 39 042 Kč 43 %
Civilní připravenost na krizové stavy 2 290 000 Kč Navýšení 4 844 600 Kč 2 530 580 Kč 52 %
Veřejná správa 1 520 000 Kč Pokles 1 375 500 Kč 725 787 Kč 53 %
Všeobecná pokladní správa 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 90 000 Kč 90 000 Kč 39 042 Kč 43 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 27 854 Kč 93 %
110 110 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 27 854 Kč 93 %
5151 Studená voda 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5153 Plyn 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
5154 Elektrická energie 20 000 Kč 20 000 Kč 8 688 Kč 43 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 8 688 Kč 43 %
5169 Nákup ostatních služeb 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
110 110 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5213 Krizová opatření 2 290 000 Kč Navýšení 4 844 600 Kč 2 530 580 Kč 52 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 800 000 Kč Navýšení 2 282 100 Kč 1 474 910 Kč 65 %
710 710 800 000 Kč Navýšení 2 282 100 Kč 1 474 910 Kč 65 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000 Kč Navýšení 1 512 500 Kč 910 164 Kč 60 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 1 512 500 Kč 910 164 Kč 60 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 000 Kč Pokles 460 000 Kč 145 506 Kč 32 %
710 710 500 000 Kč Pokles 460 000 Kč 145 506 Kč 32 %
5169 Nákup ostatních služeb 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5903 Rezerva na krizová opatření 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 430 000 Kč Pokles 6 350 000 Kč 1 768 487 Kč 28 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
5163 Služby peněžních ústavů 160 000 Kč Navýšení 171 000 Kč 171 000 Kč 100 %
710 710 160 000 Kč Navýšení 171 000 Kč 171 000 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 48 400 Kč 7 %
710 710 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 48 400 Kč 7 %
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000 Kč 120 000 Kč 8 250 Kč 7 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 8 250 Kč 7 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 710 000 Kč Pokles 3 699 000 Kč 1 463 404 Kč 40 %
710 710 3 710 000 Kč Pokles 3 699 000 Kč 1 463 404 Kč 40 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 77 433 Kč 11 %
710 710 700 000 Kč 700 000 Kč 77 433 Kč 11 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 635 587 Kč 55 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 29 640 Kč 59 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 29 640 Kč 59 %
5175 Pohoštění 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 605 947 Kč 55 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 605 947 Kč 55 %
6171 Činnost místní správy 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
910 910 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
5163 Služby peněžních ústavů 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
Celkem 10 580 000 Kč Navýšení 12 910 100 Kč 5 243 397 Kč 41 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (Odbor Kancelář městské části), Paragraf 5213 (Krizová opatření), Položka 5133 (Léky a zdravotnický materiál)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
EUC Klinika Praha a.s.ARES 379 500,00 Kč
360000130 12.03.2021 237 000,00 Kč
950000023 13.04.2021 -142 500,00 Kč
950000017 13.04.2021 237 000,00 Kč
950000017 13.04.2021 -237 000,00 Kč
950000023 13.04.2021 142 500,00 Kč
360000048 15.04.2021 142 500,00 Kč
ECO dental s.r.o.ARES 299 975,00 Kč
360000089 10.05.2021 299 975,00 Kč
APERA, s.r.o.ARES 235 750,00 Kč
360000186 18.03.2021 235 750,00 Kč
950000019 13.04.2021 235 750,00 Kč
950000019 13.04.2021 -235 750,00 Kč
GOOD MASK s.r.o.ARES 226 400,00 Kč
360000164 18.10.2021 98 900,00 Kč
360000034 02.12.2021 127 500,00 Kč
EUC PLS s.r.o.ARES 114 885,00 Kč
360000054 03.12.2021 114 885,00 Kč
umbrellaline 2010 s.r.o.ARES 99 900,00 Kč
360000196 23.03.2021 99 900,00 Kč
950000021 13.04.2021 99 900,00 Kč
950000021 13.04.2021 -99 900,00 Kč
MASANTA s.r.o.ARES 73 500,00 Kč
360000122 11.06.2021 73 500,00 Kč
TOREX BOHEMIA, s.r.o.ARES 45 000,00 Kč
360000128 12.03.2021 45 000,00 Kč
950000018 13.04.2021 45 000,00 Kč
950000018 13.04.2021 -45 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 474 910,00 Kč