Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor Kancelář městské části (ORG 100000) / 2021

Název:
Odbor Kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 10 580 000 Kč Navýšení 12 450 100 Kč 4 315 568 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 6 430 000 Kč Pokles 6 350 000 Kč 1 496 312 Kč 24 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 90 000 Kč 90 000 Kč 8 868 Kč 10 %
Civilní připravenost na krizové stavy 2 290 000 Kč Navýšení 4 384 600 Kč 1 948 915 Kč 44 %
Veřejná správa 1 520 000 Kč Pokles 1 375 500 Kč 681 971 Kč 50 %
Všeobecná pokladní správa 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 700 000 Kč 700 000 Kč 77 433 Kč 11 %
5171 Opravy a udržování 700 000 Kč 700 000 Kč 77 433 Kč 11 %
710 710 700 000 Kč 700 000 Kč 77 433 Kč 11 %
Celkem 1 010 000 Kč Pokles 720 000 Kč 77 433 Kč 11 %