Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 100 (ORG 100) / 2021

Název:
100 (100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 27 809 300 Kč 27 809 233 Kč 100 %
výdaje 43 634 000 Kč Navýšení 61 276 600 Kč 61 276 573 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 43 634 000 Kč Navýšení 61 276 600 Kč 61 276 573 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 43 634 000 Kč Navýšení 61 276 600 Kč 61 276 573 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 43 634 000 Kč Pokles 35 582 200 Kč 35 582 200 Kč 100 %
539 539 43 634 000 Kč Pokles 35 582 200 Kč 35 582 200 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 25 694 400 Kč 25 694 373 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 694 400 Kč 25 694 373 Kč 100 %
Celkem 43 634 000 Kč Navýšení 61 276 600 Kč 61 276 573 Kč 100 %