Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2021

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 699 271 900 Kč Navýšení 741 397 800 Kč 718 691 214 Kč 97 %
výdaje 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 7 088 229 Kč 25964 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč 7 061 331 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
818 818 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč 0 Kč 7 061 331 Kč - - - -
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
5348 Převody do vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 7 048 131 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 361 700 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 4 990 567 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 1 695 864 Kč - - - -
Celkem 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 7 088 229 Kč 25964 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 0 (0), Paragraf 6330 (Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně), Položka 5348 (Převody do vlastní pokladny)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
ÚMČ Praha 5ARES 1 750 000,00 Kč
360000007 04.01.2021 300 000,00 Kč
360000035 04.02.2021 200 000,00 Kč
360000092 15.04.2021 200 000,00 Kč
360000052 08.06.2021 200 000,00 Kč
360000255 24.06.2021 150 000,00 Kč
360000035 05.08.2021 200 000,00 Kč
360000094 07.10.2021 250 000,00 Kč
360000239 16.11.2021 150 000,00 Kč
360000194 14.12.2021 100 000,00 Kč
Městská část Praha 5ARES 20 000,00 Kč
360000006 04.01.2021 10 000,00 Kč
360000002 01.09.2021 10 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 5 278 131,00 Kč
Celkem 7 048 131,00 Kč