Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2021

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 699 271 900 Kč Navýšení 738 387 200 Kč 495 679 269 Kč 67 %
výdaje 0 Kč 0 Kč 4 924 308 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč 0 Kč 454 375 Kč - - - -
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč 4 469 933 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč 0 Kč 454 375 Kč - - - -
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 Kč 0 Kč 454 375 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 454 375 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 Kč 0 Kč 1 420 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč 0 Kč 1 420 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 1 420 Kč - - - -
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč 0 Kč 4 468 513 Kč - - - -
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč 0 Kč 10 190 Kč - - - -
1016 1016 0 Kč 0 Kč 10 190 Kč - - - -
5348 5348 0 Kč 0 Kč 4 458 323 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 155 970 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 3 165 713 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 1 136 640 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč 4 924 308 Kč - - - -

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 0 (0), Paragraf 6330 (Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně), Položka 5347 (Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAARES 10 190,00 Kč
300000003 07.04.2021 960,00 Kč
300000072 10.06.2021 3 310,00 Kč
300000136 08.07.2021 5 920,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 10 190,00 Kč