Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2021

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 699 271 900 Kč Navýšení 741 397 800 Kč 711 643 083 Kč 96 %
výdaje 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 40 098 Kč 147 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
818 818 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
Celkem 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 40 098 Kč 147 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 0 (0), Paragraf 6330 (Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně), Položka 5347 (Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich...)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAARES 13 200,00 Kč
300000003 07.04.2021 960,00 Kč
300000072 10.06.2021 3 310,00 Kč
300000136 08.07.2021 5 920,00 Kč
300000068 22.10.2021 13 200,00 Kč
950000047 31.10.2021 -960,00 Kč
950000049 31.10.2021 -5 920,00 Kč
950000048 31.10.2021 -3 310,00 Kč
300000087 19.11.2021 6 805,38 Kč
950000165 31.12.2021 -6 805,38 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 13 200,00 Kč