Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2021

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 699 271 900 Kč Navýšení 741 397 800 Kč 620 540 835 Kč 84 %
výdaje 0 Kč 0 Kč 6 187 362 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč 0 Kč 498 320 Kč - - - -
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč 5 689 042 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč 0 Kč 498 320 Kč - - - -
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 Kč 0 Kč 498 320 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 498 320 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 Kč 0 Kč 10 376 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč 0 Kč 10 376 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 10 376 Kč - - - -
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč 0 Kč 5 678 666 Kč - - - -
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
5348 5348 0 Kč 0 Kč 5 665 466 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 259 000 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 4 096 814 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 1 309 652 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč 6 187 362 Kč - - - -

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 0 (0), Paragraf 6310 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací), Položka 5163 (Služby peněžních ústavů)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 10 375,88 Kč
Celkem 10 375,88 Kč