Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2021

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 699 271 900 Kč Navýšení 741 397 800 Kč 718 691 214 Kč 97 %
výdaje 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 7 088 229 Kč 25964 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč 7 061 331 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
818 818 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč 0 Kč 7 061 331 Kč - - - -
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
5348 Převody do vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 7 048 131 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 361 700 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 4 990 567 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 1 695 864 Kč - - - -
Celkem 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 7 088 229 Kč 25964 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 0 (0), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 5123 (Podlimitní technické zhodnocení)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
REINVEST spol. s r.o.ARES 26 898,30 Kč
360000694 27.12.2021 26 898,30 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 26 898,30 Kč