Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2021

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 699 271 900 Kč Navýšení 703 557 300 Kč 245 377 202 Kč 35 %
výdaje 0 Kč 0 Kč 2 688 330 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč 0 Kč 341 406 Kč - - - -
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč 2 346 924 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč 0 Kč 341 406 Kč - - - -
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 Kč 0 Kč 341 406 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 341 406 Kč - - - -
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč 0 Kč 2 322 874 Kč - - - -
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč 0 Kč 960 Kč - - - -
1016 1016 0 Kč 0 Kč 960 Kč - - - -
5348 5348 0 Kč 0 Kč 2 321 914 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 55 610 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 2 023 304 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 243 000 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 24 050 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč 0 Kč 24 050 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 24 050 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč 2 688 330 Kč - - - -