Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2021

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 699 271 900 Kč Navýšení 741 397 800 Kč 597 308 303 Kč 81 %
výdaje 0 Kč 0 Kč 5 771 484 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč 0 Kč 402 368 Kč - - - -
Všeobecná pokladní správa 0 Kč 0 Kč 5 369 116 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč 0 Kč 402 368 Kč - - - -
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 Kč 0 Kč 402 368 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 402 368 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 Kč 0 Kč 2 020 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč 0 Kč 2 020 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 2 020 Kč - - - -
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč 0 Kč 5 367 096 Kč - - - -
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč 0 Kč 10 190 Kč - - - -
1016 1016 0 Kč 0 Kč 10 190 Kč - - - -
5348 5348 0 Kč 0 Kč 5 356 906 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 259 000 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 3 788 254 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 1 309 652 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč 5 771 484 Kč - - - -