Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 11 553 000 Kč Pokles 10 993 000 Kč 1 429 717 Kč 13 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 185 035 000 Kč Navýšení 204 260 700 Kč 78 057 212 Kč 38 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 2 290 000 Kč Navýšení 5 041 200 Kč 2 264 765 Kč 45 %
  
Doprava 23 103 300 Kč Navýšení 29 834 400 Kč 11 689 239 Kč 39 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 34 542 000 Kč Navýšení 35 402 600 Kč 13 188 416 Kč 37 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 400 000 Kč Navýšení 2 710 000 Kč 1 143 790 Kč 42 %
  
Školství a sociální věci 295 932 900 Kč Navýšení 374 335 300 Kč 222 414 289 Kč 59 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 42 823 000 Kč Navýšení 49 986 800 Kč 12 646 062 Kč 25 %
  
Veřejná správa 397 208 800 Kč Navýšení 421 913 600 Kč 218 419 046 Kč 52 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 545 600 Kč 68 %
  
Všeobecná pokladní správa 5 795 000 Kč Navýšení 39 595 500 Kč 7 766 439 Kč 20 %
  
Zdravotnictví 592 000 Kč Pokles 492 000 Kč 255 000 Kč 52 %
  
Životní prostředí 129 740 800 Kč Navýšení 148 134 600 Kč 52 032 780 Kč 35 %
Celkem 1 131 015 800 Kč Navýšení 1 323 505 700 Kč 621 852 356 Kč 47 %