Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 11 553 000 Kč Pokles 5 683 000 Kč 2 616 497 Kč 46 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 185 035 000 Kč Navýšení 221 058 500 Kč 174 311 904 Kč 79 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 2 290 000 Kč Navýšení 4 579 800 Kč 3 291 891 Kč 72 %
  
Doprava 23 103 300 Kč Navýšení 30 922 200 Kč 21 474 013 Kč 69 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 34 542 000 Kč Navýšení 37 382 200 Kč 22 470 410 Kč 60 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 400 000 Kč Navýšení 2 710 000 Kč 1 241 201 Kč 46 %
  
Školství a sociální věci 295 932 900 Kč Navýšení 367 102 800 Kč 330 346 816 Kč 90 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 42 823 000 Kč Navýšení 50 515 300 Kč 25 081 983 Kč 50 %
  
Veřejná správa 397 208 800 Kč Navýšení 405 112 600 Kč 356 643 665 Kč 88 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
  
Všeobecná pokladní správa 5 795 000 Kč Navýšení 61 266 500 Kč 10 891 073 Kč 18 %
  
Zdravotnictví 592 000 Kč Pokles 395 000 Kč 380 981 Kč 96 %
  
Životní prostředí 129 740 800 Kč Navýšení 146 802 200 Kč 92 674 184 Kč 63 %
Celkem 1 131 015 800 Kč Navýšení 1 334 336 100 Kč 1 042 226 617 Kč 78 %