Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 11 553 000 Kč Pokles 11 273 000 Kč 533 736 Kč 5 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 185 035 000 Kč Navýšení 195 011 300 Kč 27 413 143 Kč 14 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 2 290 000 Kč Navýšení 4 717 700 Kč 1 514 157 Kč 32 %
  
Doprava 23 103 300 Kč Navýšení 23 807 400 Kč 702 595 Kč 3 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 34 542 000 Kč Navýšení 34 603 100 Kč 4 234 075 Kč 12 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 400 000 Kč Navýšení 2 710 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Školství a sociální věci 295 932 900 Kč Navýšení 351 573 800 Kč 101 987 471 Kč 29 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 42 823 000 Kč Navýšení 46 413 000 Kč 1 316 093 Kč 3 %
  
Veřejná správa 397 208 800 Kč Navýšení 406 515 200 Kč 108 202 105 Kč 27 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Všeobecná pokladní správa 5 795 000 Kč Navýšení 15 271 500 Kč 4 246 544 Kč 28 %
  
Zdravotnictví 592 000 Kč Pokles 492 000 Kč 180 000 Kč 37 %
  
Životní prostředí 129 740 800 Kč Navýšení 163 945 400 Kč 15 576 464 Kč 10 %
Celkem 1 131 015 800 Kč Navýšení 1 256 383 400 Kč 265 906 383 Kč 21 %