Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 11 553 000 Kč Pokles 8 985 800 Kč 1 791 967 Kč 20 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 185 035 000 Kč Navýšení 223 803 100 Kč 125 460 739 Kč 56 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 2 290 000 Kč Navýšení 5 262 100 Kč 2 386 315 Kč 45 %
  
Doprava 23 103 300 Kč Navýšení 30 922 200 Kč 15 941 583 Kč 52 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 34 542 000 Kč Navýšení 35 382 200 Kč 17 248 860 Kč 49 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 400 000 Kč Navýšení 2 710 000 Kč 1 160 601 Kč 43 %
  
Školství a sociální věci 295 932 900 Kč Navýšení 374 443 500 Kč 293 749 597 Kč 78 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 42 823 000 Kč Navýšení 52 248 200 Kč 16 531 591 Kč 32 %
  
Veřejná správa 397 208 800 Kč Navýšení 417 092 700 Kč 283 768 394 Kč 68 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 792 000 Kč 98 %
  
Všeobecná pokladní správa 5 795 000 Kč Navýšení 44 981 500 Kč 9 233 217 Kč 21 %
  
Zdravotnictví 592 000 Kč Pokles 445 000 Kč 304 981 Kč 69 %
  
Životní prostředí 129 740 800 Kč Navýšení 145 593 600 Kč 73 486 780 Kč 50 %
Celkem 1 131 015 800 Kč Navýšení 1 342 675 900 Kč 841 856 624 Kč 63 %