Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 14.07.2021
Schválený rozpočet 718 424 900 Kč -412 590 900 Kč Schválený rozpočet 1 131 015 800 Kč
Upravený rozpočet 846 489 300 Kč -456 436 900 Kč Upravený rozpočet 1 302 926 200 Kč
běžné příjmy 799 468 400 Kč běžné výdaje 794 642 200 Kč
ostatní příjmy 47 020 900 Kč ostatní výdaje 508 284 000 Kč velké opravy 85 488 200 Kč investice 422 795 800 Kč
Skutečnost 442 786 297 Kč 7 669 377 Kč Skutečnost 435 116 920 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Raudnitzův dům 80750000117 66 531 000 Kč
ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 80938000209 45 047 700 Kč
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 81156000205 20 130 200 Kč
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 80508000000 17 672 000 Kč
Bydlení pro seniory - novostavba 81514000118 17 000 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 24 455 000 Kč
Odbor přípravy realizace investic 180000 22 902 700 Kč
Odbor školství 400000 20 145 000 Kč
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 130000 14 480 000 Kč
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 2 299 400 Kč