Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Nedaňové příjmy / 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 10 500 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 8 500 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 2 000 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 637 752 Kč 21 %
0 0 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 637 612 Kč 21 %
90000 90000 0 Kč 0 Kč 139 Kč - - - -
2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 Kč 0 Kč 698 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 115 000 Kč 19 115 000 Kč 11 260 946 Kč 59 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč - - - -
600 600 0 Kč 0 Kč 49 100 Kč - - - -
601 601 8 963 000 Kč 8 963 000 Kč 4 718 851 Kč 53 %
602 602 10 152 000 Kč 10 152 000 Kč 6 194 795 Kč 61 %
605 605 0 Kč 0 Kč 282 200 Kč - - - -
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 000 000 Kč Navýšení 3 465 400 Kč 5 642 844 Kč 163 %
0 0 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 661 560 Kč 22 %
100 100 0 Kč 0 Kč 2 114 860 Kč - - - -
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
10911000000 10911000000 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
10933000000 10933000000 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
10946000000 10946000000 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
10947000000 10947000000 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
15003000000 15003000000 0 Kč 0 Kč 91 328 Kč - - - -
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč 0 Kč 63 656 Kč - - - -
340008 340008 0 Kč 0 Kč 53 323 Kč - - - -
756 756 0 Kč 0 Kč 202 477 Kč - - - -
808 808 0 Kč 0 Kč 64 600 Kč - - - -
813 813 0 Kč 0 Kč 20 631 Kč - - - -
816 816 0 Kč 0 Kč 437 370 Kč - - - -
863 863 0 Kč 0 Kč 508 763 Kč - - - -
867 867 0 Kč 0 Kč 8 360 Kč - - - -
869 869 0 Kč 0 Kč 151 728 Kč - - - -
871 871 0 Kč 0 Kč 14 666 Kč - - - -
873 873 0 Kč 0 Kč 53 118 Kč - - - -
874 874 0 Kč 0 Kč 112 053 Kč - - - -
875 875 0 Kč 0 Kč 42 477 Kč - - - -
877 877 0 Kč 0 Kč 527 024 Kč - - - -
879 879 0 Kč 0 Kč 25 014 Kč - - - -
880 880 0 Kč 0 Kč 24 463 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000 Kč 100 000 Kč 42 559 Kč 43 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 144 000 Kč Navýšení 2 145 000 Kč 9 761 856 Kč 455 %
0 0 2 106 000 Kč 2 106 000 Kč 9 735 526 Kč 462 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 12 130 Kč 1213 %
601 601 21 000 Kč 21 000 Kč 12 700 Kč 60 %
602 602 17 000 Kč 17 000 Kč 1 500 Kč 9 %
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 348 477 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 45 194 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 45 174 Kč - - - -
1 1 0 Kč 0 Kč 20 Kč - - - -
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
Celkem 27 459 000 Kč Navýšení 28 547 400 Kč 28 372 826 Kč 99 %