Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Daňové příjmy / 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1341 Poplatek ze psů 1 520 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 222 670 Kč 106 %
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 100 000 Kč Pokles 1 350 000 Kč 1 366 056 Kč 101 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 200 000 Kč Navýšení 13 800 000 Kč 15 301 909 Kč 111 %
1344 Poplatek ze vstupného 150 000 Kč Pokles 90 000 Kč 68 264 Kč 76 %
1349 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 118 015 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 7 951 000 Kč Navýšení 9 051 000 Kč 10 682 125 Kč 118 %
0 0 7 951 000 Kč Navýšení 9 051 000 Kč 1 000 Kč 0 %
10 10 0 Kč 0 Kč 84 600 Kč - - - -
109 109 0 Kč 0 Kč 1 600 Kč - - - -
11 11 0 Kč 0 Kč 108 900 Kč - - - -
110 110 0 Kč 0 Kč 4 500 Kč - - - -
115 115 0 Kč 0 Kč 1 049 650 Kč - - - -
12 12 0 Kč 0 Kč 11 000 Kč - - - -
13 13 0 Kč 0 Kč 162 250 Kč - - - -
14 14 0 Kč 0 Kč 158 000 Kč - - - -
146 146 0 Kč 0 Kč 3 616 360 Kč - - - -
149 149 0 Kč 0 Kč 210 930 Kč - - - -
16 16 0 Kč 0 Kč 101 700 Kč - - - -
17 17 0 Kč 0 Kč 128 000 Kč - - - -
18 18 0 Kč 0 Kč 2 089 750 Kč - - - -
2 2 0 Kč 0 Kč 299 040 Kč - - - -
20 20 0 Kč 0 Kč 17 050 Kč - - - -
3 3 0 Kč 0 Kč 224 340 Kč - - - -
38 38 0 Kč 0 Kč 223 200 Kč - - - -
39 39 0 Kč 0 Kč 10 050 Kč - - - -
4 4 0 Kč 0 Kč 133 710 Kč - - - -
40 40 0 Kč 0 Kč 133 535 Kč - - - -
42 42 0 Kč 0 Kč 19 500 Kč - - - -
44 44 0 Kč 0 Kč 15 Kč - - - -
471 471 0 Kč 0 Kč 4 600 Kč - - - -
48 48 0 Kč 0 Kč 1 440 Kč - - - -
49 49 0 Kč 0 Kč 78 150 Kč - - - -
5 5 0 Kč 0 Kč 10 800 Kč - - - -
50 50 0 Kč 0 Kč 28 200 Kč - - - -
52 52 0 Kč 0 Kč 3 300 Kč - - - -
53 53 0 Kč 0 Kč 4 750 Kč - - - -
55 55 0 Kč 0 Kč 400 Kč - - - -
56 56 0 Kč 0 Kč 450 Kč - - - -
6 6 0 Kč 0 Kč 13 000 Kč - - - -
7 7 0 Kč 0 Kč 1 727 755 Kč - - - -
8 8 0 Kč 0 Kč 3 600 Kč - - - -
9 9 0 Kč 0 Kč 17 000 Kč - - - -
1511 Daň z nemovitostí 86 400 000 Kč Pokles 83 830 000 Kč 87 774 906 Kč 105 %
Celkem 107 321 000 Kč Navýšení 110 221 000 Kč 117 533 945 Kč 107 %