Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 90000 (ORG 90000) / 2021

Název:
90000 (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 049 700 Kč 1 049 727 Kč 100 %
výdaje 3 745 000 Kč Navýšení 52 967 800 Kč 2 137 052 Kč 4 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
0 Kč Navýšení 145 400 Kč 145 375 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 904 300 Kč 904 352 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 049 700 Kč 1 049 727 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 904 300 Kč 904 352 Kč 100 %
4251 4251 0 Kč Navýšení 145 400 Kč 145 375 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 049 700 Kč 1 049 727 Kč 100 %