Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 90000 (ORG 90000) / 2021

Název:
90000 (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 13 184 700 Kč 13 184 727 Kč 100 %
výdaje 3 745 000 Kč Navýšení 81 245 100 Kč 2 241 603 Kč 3 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 13 184 700 Kč 13 184 727 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 13 184 700 Kč 13 184 727 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 13 039 300 Kč 13 039 352 Kč 100 %
4251 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 145 400 Kč 145 375 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 13 184 700 Kč 13 184 727 Kč 100 %