Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 880 (ORG 880) / 2021

Název:
880 (880)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 646 463 Kč 104 %
výdaje 1 290 000 Kč Navýšení 1 721 700 Kč 936 400 Kč 54 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 646 463 Kč 104 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč 0 Kč 24 463 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč 0 Kč 24 463 Kč - - - -
Celkem 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 646 463 Kč 104 %