Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 879 (ORG 879) / 2021

Název:
879 (879)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 014 Kč 100 %
výdaje 3 073 000 Kč Navýšení 3 614 600 Kč 3 614 550 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 014 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 014 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 014 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 014 Kč 100 %