Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 878 (ORG 878) / 2021

Název:
878 (878)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
výdaje 1 052 000 Kč Navýšení 1 470 500 Kč 1 470 408 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %