Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 877 (ORG 877) / 2021

Název:
877 (877)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 541 000 Kč 541 104 Kč 100 %
výdaje 1 434 000 Kč Navýšení 2 232 200 Kč 2 232 113 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 527 000 Kč 527 024 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 080 Kč 101 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 080 Kč 101 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 080 Kč 101 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 527 000 Kč 527 024 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 527 000 Kč 527 024 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 541 000 Kč 541 104 Kč 100 %