Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 876 (ORG 876) / 2021

Název:
876 (876)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 094 Kč 100 %
výdaje 1 711 900 Kč Navýšení 3 176 400 Kč 3 176 400 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 094 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 094 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 094 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 094 Kč 100 %