Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 875 (ORG 875) / 2021

Název:
875 (875)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 70 700 Kč 70 637 Kč 100 %
výdaje 1 394 000 Kč Navýšení 2 516 500 Kč 2 516 559 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 42 500 Kč 42 477 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 28 200 Kč 28 160 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 28 200 Kč 28 160 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 28 200 Kč 28 160 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 42 500 Kč 42 477 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 42 500 Kč 42 477 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 70 700 Kč 70 637 Kč 100 %