Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 871 (ORG 871) / 2021

Název:
871 (871)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 79 500 Kč 79 466 Kč 100 %
výdaje 6 023 000 Kč Navýšení 7 469 700 Kč 7 469 700 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 14 700 Kč 14 666 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 800 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 800 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 800 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 14 700 Kč 14 666 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 14 700 Kč 14 666 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 79 500 Kč 79 466 Kč 100 %