Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 865 (ORG 865) / 2021

Název:
865 (865)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 36 600 Kč 36 638 Kč 100 %
výdaje 1 215 000 Kč Navýšení 1 700 100 Kč 1 700 056 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 36 600 Kč 36 638 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 36 600 Kč 36 638 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 36 600 Kč 36 638 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 36 600 Kč 36 638 Kč 100 %