Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 863 (ORG 863) / 2021

Název:
863 (863)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 576 600 Kč 576 563 Kč 100 %
výdaje 6 222 000 Kč Navýšení 7 540 600 Kč 7 540 600 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 508 800 Kč 508 763 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 67 800 Kč 67 800 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 67 800 Kč 67 800 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 67 800 Kč 67 800 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 508 800 Kč 508 763 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 508 800 Kč 508 763 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 576 600 Kč 576 563 Kč 100 %