Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 816 (ORG 816) / 2021

Název:
816 (816)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 82 800 Kč 112 800 Kč 136 %
výdaje 13 998 000 Kč Navýšení 14 492 800 Kč 7 442 800 Kč 51 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 0 Kč 30 000 Kč - - - -
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 82 800 Kč 82 800 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 82 800 Kč 82 800 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 82 800 Kč 82 800 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč 0 Kč 30 000 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč 0 Kč 30 000 Kč - - - -
Celkem 0 Kč Navýšení 82 800 Kč 112 800 Kč 136 %