Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 815 (ORG 815) / 2021

Název:
815 (815)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 152 200 Kč 165 366 Kč 109 %
výdaje 5 765 000 Kč Navýšení 8 960 800 Kč 8 960 800 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 152 200 Kč 165 366 Kč 109 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3113 Základní školy 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 152 200 Kč 152 166 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 152 200 Kč 152 166 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 152 200 Kč 165 366 Kč 109 %